dievca
chlapec

Novinky

Poďakovanie

Milí rodičia,

ďakujeme Vám za bohatú účasť na Vianočnej besiedke a hlavne za slová uznania, ktoré ste vyslovili našim pedagógom a deťom. Je to pre nás pohladenie duše a fakt, že našu prácu nerobíme zbytočne. Želáme Vám veľa lásky, zdravia, vzájomného porozumenia a úsmevov na tvári.

                                                                                       Krásne pohodové Vianoce a veľa šťastia

                                                                                       PhDr. Milena Štrbáková a zamestnanci školy