dievca
chlapec

Novinky

Oznam o termínoch speváckej súťaže Husľový kľúčik

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vám oznámiť termíny speváckych súťaží pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré budú prebiehať na našej škole do konca šk. roka 2018/2019.

streda 27.marec 2019 o 9.00 hod.

XIV. ročník krajskej speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK

                      

streda 29.máj 2019 o 10.00 hod.

X. ročník celoslovenskej speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK

                                         Tešíme sa na Vašu účasť