dievca
chlapec

Novinky

Oznam o termínoch speváckej súťaže Husľový kľúčik

Milí priatelia,
dovoľujeme si Vám oznámiť termíny speváckych súťaží pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré budú prebiehať na našej škole do konca šk.roka 2022/2023.


 

Streda 29.marec 2023 o 9.00 hod.
XV. ročník krajskej speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK.

Streda 31.máj 2023 o 10.hod
XI.ročník celoslovenskej speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK.
 
                  Tešíme sa na Vašu účasť.