dievca
chlapec

Novinky

Krajská súťažná prehliadka v Prednese poézie a prózy pre deti so zdravotným znevýhodnením 2019

Príjemné slnečné jarné počasie sme vo štvrtok 25. apríla 2019 privítali spolu s mladými recitátormi, ich pedagógmi a hosťami, ktorí prijali naše pozvanie na tradičnú aprílovú akciu - krajskú súťažnú prehliadku v Prednese poézie a prózy pre deti so zdravotným znevýhodnením.

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 47 súťažiacich z 9 špeciálnych základných škôl v pôsobnosti bratislavského kraja.
Členmi odbornej poroty boli pani Katarína Suroviaková (Miestna knižnica Bratislava- Dúbravka, vedúca), pani Zuzana Kuglerová (spisovateľka a poetka) a pán Jozef Šimonovič (herec, recitátor a pedagóg). Prednesené texty boli na veľmi vysokej úrovni. Vo všetkých kategóriách vládla silná konkurencia, obzvlášť v kategóriách Próza a Poézia mladší žiaci. Porotcovia pochválili a ocenili zaují-mavý výber textov, najmä v kategórii Próza zvládnutú dĺžku textu, ako aj dramatizáciu prejavu, či komunikáciu s obecenstvom. Nielen porotu, ale aj všetkých prítomných si najviac získal Maxim Samadov so skvelým a nezabudnuteľným dramatickým prednesom básničky Milana Rúfusa O kozliatkach. V kategórii Poézia starší žiaci bol jednoznačným favoritom Nicolas Panster, ktorý svojim bezkonkurenčným prednesom básne Sama Chalupku Likavský väzeň získal už po tretí krát prvenstvo. Svojim prednesom textu Babička od Gabriely Revickej vynikla v kategórii Próza Nikola Martinovičová zo SŠ Senec. Oceneným žiakom porota odovzdala diplomy, krásne knižné dary, farbičkové sady i sladkú pozornosť. Celkové hodnotenie odbornej poroty bolo v jednotlivých kategóriách krajského kola nasledovné:


1. kategória Poézia – Najmladší žiaci:

1. miesto – Matěj Rejzek (ŠZŠ s MŠ Nevädzova, BA)
2. miesto – Diana Stanová (SŠ Dolinského, BA)
3. miesto – Filip Vojčík (SŠ Pezinok)


2. kategória Poézia – Mladší žiaci:

1. miesto – Viktória Salayová (ŠZŠ Modra)
2. miesto – Sandra Pikályová a David Dobiáš (ŠZŠ s MŠ Žehrianska, BA)
3. miesto – Sofia Sedláková (SŠ Dolinského, BA)


3. kategória Poézia – Starší žiaci:

1. miesto – Nicolas Panster (SŠ Hálkova, BA)
2. miesto – Annamária Kormendyová (SŠ Senec)
3. miesto – Natália Surmáková (SŠ Senec)


4. kategória Próza:

1. miesto – Nikola Martinovičová (SŠ Senec)
2. miesto – Dávid Lupták (SŠ Pezinok)
3. miesto – Erik Maslák (SŠ Dolinského, BA), 3. miesto – Anton Fratrič (SŠ Pezinok)

 

5. kategória Žiaci B – variant a Praktická škola:

1. miesto – Maxim Samadov (SŠ Dúbravská, BA)
2. miesto – Samuel Minár (SŠ Senec)
3. miesto – Denis Knotek (SŠ Pezinok)
3. miesto – Peter Simonides (SŠ Hálkova, BA)


6. kategória Deti s autizmom:

1. miesto – Martin Vacula (ŠZŠ s MŠ Žehrianska, BA)
2. miesto – Natália Šoošová (ŠZŠ s MŠ Žehrianska, BA)
3. miesto – Patrik Kaya (SŠ Hálkova, BA)

Víťazi 1., 2., 3. a 4. kategórie postupujú do celoštátnej súťažnej prehliadky Gaňova Tarnava, ktorá sa uskutoční 21. mája 2019 v Spišskej Novej Vsi.