dievca
chlapec

Novinky

Oznam

Milí rodičia!

Dovoľujeme si Vám s poľutovaním oznámiť, že vzhľadom k nezlepšujúcej sa epidemiologickej situácii na škole sme nútení v týždni od 13.12 do 17.12.2021 aj naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní našich detí a žiakov. O prezenčnú formu výučby prejavilo záujem len 31,6 % rodičov a preto považujeme za efektívnejšie učiť všetky deti dištančne.


Elokované pracovisko v Stupave tiež prechádza na dištančné vzdelávanie.


Veríme, že je to posledný týždeň, čo sme odkázaní takto učiť a po novom roku budeme už učiť normálne.


Veríme, že máte pre túto, aj pre nás neľahkú situáciu, pochopenie.

                                                                                                                                                           Vedenie školy