dievca
chlapec

Novinky

Dôležitý oznam

Milí priatelia, dovoľujeme si vám oznámiť termíny krajských súťaží a celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré na našej škole organizujeme do konca školského roka 2023/2024.


utorok 26.marec 2024 o 9.00 hod.

XVI. ročník krajskej speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK

streda 24.apríl 2024 o 9.00 hod.

krajská súťažná prehliadka PREDNES POÉZIE A PRÓZY

streda 5.jún 2024 o 10.hod

XII.ročník celoslovenskej speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK

Tešíme sa na vašu účasť.