dievca
chlapec

Novinky

Dôležitý oznam

Vážení rodičia!

Oznamujem Vám, že na odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prerušujem vyučovací proces od 16.12.2022 do 23.12.2022. Toto odporúčanie sa týka aj elokovaného pracoviska Špeciálnej materskej školy v Stupave.

Dôvodom prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu je vysoká chorobnosť žiakov a pedagógov, ktorá má stúpajúcu tendenciu. ( Metodické usmernenie č. 15/2005 – R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v SR )

Nástup detí a žiakov do školy bude 9.1. 2023 v pondelok.

Verím, že túto akútnu a neľahkú situáciu pochopíte.

Vianočná besiedka, ktorá sa mala konať dňa 20.12.2022 sa uskutoční v januári 2023. Presný termín konania Vám bude včas oznámený.

Želáme Vám hlavne veľa zdravia.

 

                                                                                 PhDr. Milena Štrbáková

                                                                                        riaditeľka školy