dievca
chlapec

Novinky

Uctili sme si dôchodcov

„ Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“ . Aj preto sme sa rozhodli potešiť v rámci činnosti školského klubu detí pri príležitosti Mesiaca úcty k  dôchodcom z Klubu seniorov pri Dennom centre 1 v Dúbravke. 

Jesenný 24. október bol krásny a slnečný deň. Veríme, že sme radosť a kúsok slnka do sŕdc seniorov priniesli spolu s pesničkami, tančekmi a kvetinami. Svedčí o tom nielen dobrý pocit, veľký potlesk, ale aj úsmev na tvárach seniorov a našich žiakov. A dôkaz o tom, že seniori sú aktívni a veselí, spolu s nami si zaspievali, zahrali na harmonike, ba dokonca aj zatancovali, máme na fotografiách.