dievca
chlapec

Novinky

Školské kolo speváckej súťaže „Husľový kľúčik“

Naši žiaci sa 31.1.2020 stretli, aby spevom a dobrou náladou zakončili prvý
polrok. Tešili sa na školské kolo speváckej súťaže „Husľový kľúčik.“


Zaspievali si malí aj veľkí - sólisti, spevácky zbor „Dolinčatá“ aj jednotlivé triedy.
Za svoje výkony si všetci speváci odniesli sladkú odmenu.
Do krajského kola speváckej súťaže „Husľový kľúčik“ pre zdravotne
znevýhodnené deti, ktoré bude 25. marca 2020 postupujú:
Žiaci s autizmom: Laura Dualská
Marek Božoň
Alexander Taubinger
Mladší žiaci: Alex Vavrovský
Starší žiaci: Lenka Gondová
Simona Jeníková
Markus Prílepok
Prakt. škola: Linda Schranzová
Spevácky zbor : Dolinčatá