dievca
chlapec

Novinky

Dôležitý oznam vedenia školy!!!

Vážení rodičia,

na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva bude naša škola v prevádzke od 1. júna 2020 v čase od 7.00h do 16.00 h. pre deti a žiakov ŠMŠ, prípravného, prvého až piateho ročníka ZŠ a ŠZŠ.

Vyučovanie bude do 11.40 hod, školský klub detí do 16.00 hod.

Keďže musíme zabezpečiť podmienky vzdelávania, žiadame Vás o dodržanie stanovených opatrení:

 

  • zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

  •  

  • zákonný zástupca dieťa odovzdáva výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po vykonaní ranného zdravotného filtra (zmeranie teploty, dezinfekcia rúk, obuvi).

  •  

  • Sprevádzajúca osoba (aj dieťa) sa pohybuje vždy v rúšku.

 

Dieťa bude mať v taške podpísané náhradné rúško. Každé dieťa bude mať v taške dva balíky hygienických vreckoviek (10 balíčkov v jednom balení).

Je potrebné pred budovou školy dodržiavať odstupy, ktoré budú vyznačené žltou páskou.

RODIČ NEVSTUPUJE DO BUDOVY ŠKOLY!

 

  • Žiadne dieťa s príznakmi infekcie dýchacích ciestnesmie vstúpiť do priestorov školy. Toto sa vzťahuje aj na alergické prejavy.

 

Prosíme všetkých rodičov o trpezlivosť (pretože predpokladáme dlhšie čakacie doby pri vstupe dieťaťa do školy) počas vykonávania ranného filtra.

Informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Milena Štrbáková

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 riaditeľka školy