dievca
chlapec

Novinky

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vážení rodičia!

Na nižšie uvedenom linku si môžete stiahnuť aktuálne tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa. Zákonný zástupca ho predkladá pri prvom nástupe do školy po prázdninách a tiež po každom prerušení dochádzky dieťaťa/žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich  dní (vrátane víkendov a sviatkov).

                                                                                                                                 Tlačivo o bezpríznakovosti