dievca
chlapec

Novinky

Dôležitý oznam vedenia školy


Milí rodičia!

Aj napriek našej enormnej snahe zabezpečiť všetkým deťom a žiakom našej školy prezenčné vzdelávanie, sme nútení kvôli veľmi vysokej chorobnosti detí, žiakov i pedagógov prejsť od pondelka, 29.11.2021 na dištančnú formu vzdelávania.

Dištančné vzdelávanie sa týka detí a žiakov zo všetkých organizačných zložiek Spojenej
školy:

- Špeciálnej materskej školy, vrátane špeciálnej materskej školy pre deti s autizmom
- Špeciálnej základnej školy pre 1. aj 2. stupeň
- Praktickej školy
- Základnej školy pre 1. aj 2. stupeň

Deti a žiaci sú odhlásení z obedov automaticky. 

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Vašich triednych učiteľov, ako aj webovej stránky školy.

Veríme, že spoločným úsilím toto neľahké obdobie v zdraví prekonáme.

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                                                 Vedenie školy