dievca
chlapec

Novinky

Dôležitý oznam vedenia školy

S účinnosťou od 10.11.2020 sa obnovuje školské vyučovanie na 2. stupni špeciálnej základnej školy a základnej školy. Žiaci praktickej školy naďalej pokračujú v dištančnej výučbe.

Zároveň Vám pripomíname, že je potrebné znova priniesť tlačivo o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré si môžete stiahnúť na dole uvedenom linku. 

                                                                                                     Vedenie školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti