dievca
chlapec

Novinky

Oznam


Milí rodičia,

vzhľadom k vyhláseniu ministerstva školstva a k tomu, že epidemiologická situácia je nezmenená, bude prevádzka špeciálnej materskej školy pokračovať aj od pondelka 1.2.2021 v rovnakom režime, len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich  v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a ich prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná.

Prevádzka ŠMŠ je v tomto období od 7:00 hod do 16:00 hod.

Pri nástupe dieťaťa do ŠMŠ je potrebné: 

 

  • zákonní zástupcovia (z kritickej infraštruktúry) sú povinní preukázať sa negatívnym PCR, alebo antigénovým testom na Covid 19, nie straším ako 7 dní.

 

  • zákonní zástupcovia (z kritickej infraštruktúry) sú povinní preukázať sa potvrdením zamestnávateľao nevyhnutnosti výkonu práce na pracovisku (podľa uznesenia Vlády SR č. 808/2020)

 

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

                                                                                                   Vedenie školy