dievca
chlapec

Novinky

Otvorenie školy - oznam


Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že od pondelka 12.4.2021 nastúpia všetci žiaci a deti na prezenčné vyučovanie. Týka sa to:

- deti ŠMŠ,

- žiaci 1. a 2. stupňa ŠZŠ,

- žiaci PrŠ,

- žiaci 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ, vrátane prípraviek.

Vyučovanie na 1. stupni bude končiť 4. vyučovacou hodinou

Vyučovanie na 2. stupni bude končiť 5. vyučovacou hodinou

Tí rodičia, ktorí majú obavy dať svoje dieťa do školy, si ho môžu nechať doma, avšak v tomto prípade žiaci nebudú dištančne vzdelávaní, budú im však posielané domáce úlohy. Vymeškané hodiny budú mať samozrejme ospravedlnené.

Od oboch rodičov, resp. zákonných zástupcov, budeme vyžadovať negatívne testy nie staršie ako sedem dní a vyplnené tlačivo čestného prehlásenia o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnúť na nižšie uvedenom linku.

Žiaci, ktorí prídu bez týchto náležitostí budú posielaní domov.

tlačivo o bezinfekčnosti

Ranný filter je zabezpečený.

Prevádzka školy počas lockdownu bude od 7.00 do 16.00 hod.

Želám Vám príjemný víkend.

                                                                                             

                                                                                              PhDr. Milena Štrbáková

                                                                                                    riaditeľka školy