dievca
chlapec

Novinky

Naše deti - 2% z daní

Milí naši priatelia, milí rodičia ,

  ďakujeme za Vaše štedré príspevky , ktoré ste nám poskytli v minulom roku a tak, ako po iné roky, aj v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o darovanie 2% z podielu zaplatených daní.

Tieto prostriedky využívame na podporu materiálno technického vybavenia pre deti a žiakov našej školy, prispievame na školu v prírode a na rôzne akcie poriadané školu.

Každý Váš príspevok nás poteší a pomôže nášmu neinvestičnému fondu v jeho činnosti.

Údaje o prijímateľovi:

Meno: Naše deti n.f.

Právna forma: neinvestičný fond

IČO: 36076813

Sídlo: Jána Valašťána Dolinského 1, 841 01 Bratislava

 Nové tlačivo na poukázanie 2% z daní si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku:

Nové tlačivo - nové vyhlásenie 2024