dievca
chlapec

Novinky

Celoslovenské kolo Husľového kľúčika 2019

Dňa 29. mája 2019 sa na našej škole konal jubilejný desiaty ročník celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti Husľový kľúčik 2019Súťaže sa zúčastnilo 106 detí z 25 škôl, zo všetkých kútov Slovenska.

Veľkú radosť sme mali z našej úžasnej a empatickej poroty v zložení:

Michal Hudák, Anabela Mollová a Robo Opatovský. Predsedom poroty bol doc. PaedDr. Pavol Bryndzák PhD.

O úžasnú atmosféru sa postaral Michal Hudák, ktorý svojim spontánnym prístupom k deťom dokázal vyčariť úsmevy na tvárach nielen detí, ale i dospelých.

Porota mala veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala len tých najlepších speváčikov. Za ich citlivý prístup a spravodlivé rozhodovanie im patrí naša veľká vďaka.

Naše pozvanie prijali aj hostia z Okresného úradu odboru školstva v Bratislave, pod vedením Mgr. Bc. Miriam Valašikovej.

Víťazi vo všetkých kategóriách boli odmenení krásnymi cenami a každý účastník súťaže dostal malý spomienkový darček.

Svojou prítomnosťou nás potešili aj média: Dúbravská TV a TV JOJ, aby nám na tento vzácny deň zostali krásne spomienky.

Je pre nás cťou a potešením, že účinkovanie v tejto súťaži sa stalo celoslovenskou prehliadkou najlepších speváckych talentov.

 

Výsledková listina celoslov. spev. súťaže Husľový kľúčik 2019

Všetkým zúčastneným patrí naše poďakovanie.

                                          Tešíme sa, že o rok sa znovu stretneme.

            

Záznam z priebehu súťaže si môžete pozrieť na facebooku Dúbravskej TV.