dievca
chlapec

Novinky

Kolobežkiáda - športom proti rasizmu a diskriminácii

Na záver prvého školského týždňa sme v piatok 5. septembra 2014 zorganizovali športovú súťaž pre žiakov 2. stupňa základnej školy pod názvom „Kolobežkiáda“ (v rámci akcie Športom proti rasizmu a diskriminácii). Podmienkou účasti bola kolobežka, ktorú si žiaci so sebou ochotne priniesli. 

Žiaci každej triedy súťažili o najrýchlejšieho „kolobežkára“na troch pripravených tratiach:
- rýchlostná dráha
- slalomová dráha okolo kužeľov
- dráha zručnosti

a potom všetci súťažiaci spoločne na tratiach s hromadným štartom:
- rýchlostná dráha
- vytrvalostná dráha.

Počas celej akcie vládla na školskom dvore výborná nálada. Žiaci boli disciplinovaní, tí súťaženiachtiví sa snažili o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku, pričom ostatní žiaci ich hlasno a intenzívne povzbudzovali. Všetci sa tešili zo svojich výkonov a prejavovali veľkú radosť z pohybu a vzájomného zápolenia.  

Tak ako to býva na skutočnej olympiáde, aj tú našu sme ukončili slávnostným vyhodnotením a ocenením najlepších kolobežkárov. Sladkú odmenu dostali za účasť všetci kolobežkári.

Krásne slnečné jesenné počasie dotvorilo príjemnú atmosféru tohto športového dňa.