dievca
chlapec

Novinky

Darujte nám 2% z daní


Znova prišiel ten čas, keď sa treba rozhodnúť, komu prispejete Vašimi 2% z dane.
Naša škola je plná rozžiarených detských očí, ktorým však príroda nenadelila rovnaké dary ako iným deťom. 

Veríme, že nám pomôžete svojim 2% príspevkom zo zaplatenej dane obohatiť naše deti o možnosť navštíviť školu v prírode či zakúpiť pre ne hračky, školské potreby, učebné pomôcky a prostriedky, ktoré by sme im bez Vašej štedrej pomoci nemohli zabezpečiť.

Spojená škola je riadne zapísaná a uvedená v centrálnom registri prijímateľov. Je oprávnená zo zákona prijímať 2% zo zaplatenej dane.

Chceme Vás preto osloviť, aby ste podľa zváženia túto možnosť využili v prospech našich detí. Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť.

Údaje o prijímateľovi:


Názov: Naše deti n.f.
Sídlo: J. V. Dolinského 1, 841 01 Bratislava
Identifikačné číslo: 36076813
Právna forma: Neinvestičný fond

Stiahnite si nové tlačivo