dievca
chlapec

Novinky

Krajské kolo Husľového kľúčika 2015


Dňa 25. marca 2015 sa na našej škole konal jubilejný 10. ročník krajskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti - Husľový kľúčik 2015.

Súťaže sa zúčastnilo 51 žiakov zo 7 škôl bratislavského kraja: SŠ Pezinok, SŠ Modra, SŠ Dúbravská, SŠ Svrčia, ŠZŠ Hálkova, ŠZŠ Žehrianska a SŠ Dolinského.

img 1265

Úlohou poroty v zložení Mgr.art. Karin Lukáčová ArtD, Zuzana Bóžiková a Denis Lacho bolo vybrať tých najlepších spevákov v piatich kategóriách.

img 1218

Krásne ceny a malé občerstvenie pre všetkých účinkujúcich sme mohli zabezpečiť vďaka finančnej pomoci z Okresného úradu Bratislava - odbor školstva.

img 1232

Malou cenou boli odmenení aj súťažiaci, ktorým sa nepodarilo umiestniť na miestach víťazov. Je pre nás cťou a potešením, že účinkovanie v tejto súťaži sa stalo krajskou prehliadkou speváckych talentov.

img 1336

S víťazmi krajskej speváckej súťaže sa stretneme na našej škole 20. mája 2015, kedy sa bude konať siedmy ročník celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti Husľový kľúčik 2015.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete tu.