dievca
chlapec

EEG Biofeedback

Pri EEG biofeedbacku môže človek vlastnou vôľou (vedomím) ovplyvňovať svoje fyziologické deje v žiaducom smere. Biologická spätná väzba, s ktorou v tomto prípade pracujeme a na základe ktorej ovpyvňujeme fyziologický dej, je informácia o aktuálne prebiehajúcej elektrickej aktivite nášho mozgu. Informáciu klient dostane vo forme jednoduchej počítačovej hry, pri ktorej má za úlohu iba vlastným sústredením (bez použitia joysticku) ovplyvňovať priebeh a výsledok hry. Ak je v hre úspešný, znamená to, že sa mu podarilo ovplyvniť svoju aktuálne prebiehajúcu mozgovú činnosť v žiaducom smere.

Čo EEG biofeedback ovplyvňuje:
U detí

 • poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • poruchy pozornosti (ADD)
 • špecifické poruchy učenia (dyslexiu, dysgrafiu...)
 • poruchy správania
 • problémy pri zaspávaní
 • úzkostné a depresívne stavy
 • trému, napätie pred a pri výkonoch
 • zlepšenie psychickej výkonnosti, kondíciu
 • predchádzanie preťaženiu, stresovým reakciám.


U dospelých

 • zlepšuje psychickú výkonnosť, kondíciu
 • pripravuje na dosiahnutie špičkových výkonov
 • predchádza preťaženiu, stresovým reakciám, úzkostným stavom.


Pozoruhodným sekundárnym výsledkom býva pri retestoch inteligenčných testov nárast IQ.

Jedno tréningové sedenie trvá 40 až 50 minút. Počet tréningových sedení závisí od individuálneho tempa klienta a stanoveného cieľa.