dievca
chlapec

Naše deti 2%

Milí návštevníci našej stránky.

Chceme sa Vám poďakovať za Vaše príspevky 2%, ktoré ste poukázali na n.f. Naše deti.

Veríme, že nám zachováte priazeň a prispejete Vašimi 2% z dane na rozvoj našej školy.

Naša škola je plná rozžiarených detských očí, ktorým však príroda nenadelila rovnaké dary ako iným deťom. Veríme, že nám pomôžete svojim 2% príspevkom zo zaplatenej dane obohatiť naše deti o možnosť navštíviť školu v prírode či zakúpiť pre ne hračky, školské potreby, učebné pomôcky a prostriedky, ktoré by sme im bez Vašej štedrej pomoci nemohli zabezpečiť.

Spojená škola je riadne zapísaná a uvedená v centrálnom registri prijímateľov. Je oprávnená zo zákona prijímať 2% zo zaplatenej dane.

Slobodné rozhodnutie je na Vás. Chceme Vás preto osloviť, aby ste podľa zváženia túto možnosť využili v prospech našich detí.

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Naše deti n.f.
Sídlo: J. V. Dolinského 1, 841 01 Bratislava
Identifikačné číslo: 36076813
Právna forma: Neinvestičný fond


tlačivo - nové vyhlásenie