dievca
chlapec

Naše deti 2%

Milí návštevníci našej stránky.

Chceme sa Vám poďakovať za Vaše príspevky 2%, ktoré ste poukázali na Naše deti n.f. v minulom roku. 


Veríme, že nám zachováte priazeň aj tento rok a prispejete Vašimi 2% z dane na rozvoj našej školy.

Naša škola je plná šťastných detí, ktorým však príroda nenadelila rovnaké dary ako iným deťom. Veríme, že nám pomôžete svojim 2% príspevkom zo zaplatenej dane obohatiť naše deti o možnosť navštíviť školu v prírode, či zakúpiť pre ne hračky, školské potreby, učebné pomôcky a prostriedky, ktoré by sme im bez Vašej štedrej pomoci nemohli zabezpečiť.

Spojená škola je riadne zapísaná a uvedená v centrálnom registri prijímateľov. Je oprávnená zo zákona prijímať 2% zo zaplatenej dane.

Prosíme Vás, aby ste slobodne zvážili možnosť využiť poukázanie 2% dane v prospech naších detí. Za Vaše kladné rozhodnutie Vám vopred ďakujeme. 


Údaje o prijímateľovi:
Názov: Naše deti n.f.
Sídlo: J. V. Dolinského 1, 841 01 Bratislava
Identifikačné číslo: 36076813
Právna forma: Neinvestičný fondNové vyhlásenie 2019