dievca
chlapec

Novinky

Výchovné predstavenie "Labyrint"

Dňa 27.02.2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo výchovno-vzdelávacie predstavenie „Labyrint“, ktoré bolo zamerané na prevenciu nežiaducich sociálnych javov v školskom kolektíve.

Žiaci druhého stupňa základnej školy mali možnosť dozvedieť sa viac o negatívnych  prejavoch  šikany, kyberšikany a závislosti na omamných látkach. Zároveň boli poučení o tom, ako môžu rozpoznať a predchádzať takýmto spôsobom správania sa a závislostiam. Programom znela živá hudba, ktorá podfarbovala celé vystúpenie. Našim žiakom sa podujatie veľmi páčilo a odzrkadlilo sa to aj pri živej diskusii, ktorú viedli s účinkujúcimi.

Ďakujeme za veľmi príjemné stretnutie!