dievca
chlapec

Naše deti 2%

 

Milí  rodičia, milí priatelia školy,

V prvom rade Vám veľmi pekne ďakujeme za Vaše príspevky  2% z daní, ktoré ste venovali našim deťom v roku 2020, prostredníctvom neinvestičného fondu Naše deti.

Veľmi si vážime Vašu podporu, ktorá je hlavne pre dobro našich detí.

Dovoľujeme si Vás opätovne osloviť s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní pre neinvestičný fond „Naše deti“.

Venujeme sa výchove a vzdelávaniu detí od 3 rokov s rôznymi druhmi mentálneho postihnutia, s autizmom, hyperaktivitou a deťom s vývinovými poruchami učenia, ktoré potrebujú oveľa viac našej pozornosti ako ich zdraví rovesníci.

Prostredníctvom Vami poukázaných príspevkov by sme chceli obohatiť kvalitu života detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na Spojenej škole, Dolinského 1 v Bratislave.

Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete podporiť nás.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 36076813

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: Naše deti, n. f.

            Sídlo: J. Valašťána Dolinského č. 1, 841 01 Bratlava

 

                S pozdravom

                                                             PhDr. Milena Štrbáková

                                                                     riaditeľka školy

 

nové vyhlásenie 2020