dievca
chlapec

Novinky

Celoslovenské kolo Husľového kľúčika 2024

Husľový kľúčik 2024

Začiatkom júna sme na našej škole privítali najlepších spevákov z celého Slovenska na XII. ročníku celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti Husľový kľúčik 2024. Do súťaže sa prihlásilo 62 žiakov z 26 škôl, všetko víťazi krajských speváckych súťaží.

Naše pozvanie prijali aj hostia z RÚŠS v Bratislave pani riaditeľka Mgr. Bc. Miriam Valašiková, vedúca osobného úradu pani Mgr. Jana Gers, vedúca odboru metodiky pani PaedDr. Anna Gabron, pani Mgr. Petra Klimová a pani Mgr. Veronika Csontosová, ako aj pani riaditeľka SŠ Dúbravská cesta, Bratislava pani PaedDr. Adriana Dostálová, PhD.

Naši najmladší speváčikovia, deti z materskej školy, si pre nás pripravili krátke vystúpenie, ktorým už tradične zahájili našu súťaž. Po ich milom a dojemnom vystúpení všetkým prítomným zaspieval náš mimoriadny hosť – pani Sima Magušinová. V doprovode svojej gitary sme si všetci spolu s ňou s radosťou zaspievali známe piesne. Jej pieseň „Nenahraditeľná“ vniesla nádhernú atmosféru do celej súťaže.

Žiaci súťažili v piatich kategóriách. Ich úžasné výkony hodnotila porota v zložení Miška Hergottová, Janči Hergott (zo skupiny Hergottovci) a svojrázny komik Fero Joke Mgr. František Košarišťan, ktorý sa svojim bezprostredným a spontánnym prístupom postaral o výbornú atmosféru.

Porota mala náročnú úlohu vybrať a oceniť z excelentných výkonov tých najlepších spevákov. Viacerí speváci sa doprevádzali hrou na hudobný nástroj, napr. Zlatko Strašifták hrou na gitaru, Branislav Dvorecký hrou na klavír, Marko Gaňa hrou na heligonku, čím obohatili svoje spevácke vystúpenie. Zo speváckych zborov jednoznačne zaujal zbor zo SŠI Levice autorskou piesňou „Sme, akí sme“. Konkurencia bola veľmi silná a preto rozhodovanie porotcov nebolo vôbec ľahké. Napokon sa rozhodli udeliť v jednotlivých kategóriách viac ocenení. Verdikt poroty je nasledovný:

sólový spev Mladší žiaci A-variant:

 1. miesto - Sára Šarišská (SŠ Spišská Nová Ves)

 2. miesto – Dávid Pustaj (ŠZŠ Brezno)

 3. miesto – Simona Jánošová (SŠ Senec)

3. miesto – Erik Žigmund (ŠZŠ Bánovce nad Bebravou)

sólový spev Žiaci s autizmom:

 1. miesto – Korina Pružincová (ŠZŠ Ilava)

 2. miesto – Branislav Dvorecký (SŠI Svrčia, Bratislava)

 3. miesto – Angela Osusuká (SŠI Svrčia, Bratislava)

3. miesto – Lukáš Mútňan (ŠZŠI Valaská)

sólový spev Žiaci B, C-variant a Praktická škola:

 1. miesto – Tamara Richtrová (ŠZŠ Banská Bystrica)

 2. miesto – Sebastián Masaryk (SŠI Žilina)

 3. miesto – Ján Kubuš (ŠZŠ Banská Bystrica)

sólový spev Starší žiaci A-variant:

 1. miesto – Marko Gaňa (SŠ Žilina)

 2. miesto – Timea Žigová (SŠ Spišská Nová Ves)

 3. miesto – Michal Hurta (SŠI Levice)

3. miesto – Zlatko Strašifták (SŠ Dúbravská cesta, Bratislava)

Spevácke zbory:

 1. miesto – SŠI Levice

 2. miesto – ŠZŠ Dolný Kubín

 3. miesto – SŠ Kráľovský Chlmec

Ocenení súťažiaci boli odmenení krásnymi vecnými cenami a každý účastník súťaže dostal aj praktické spomienkové darčeky.

Všetkým zúčastneným žiakom patrí naše veľké poďakovanie za nezabudnuteľný umelecký zážitok a krásny deň v obklopení nádherných melódií.

Tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.