dievca
chlapec

Novinky

Prednes poézie a prózy - školské kolo 2024

PREDNES POÉZIE A PRÓZY

29. február 2024

Súťažnú prehliadku v Prednese poézie a prózy sme na našej škole zorganizovali v posledný februárový deň. Vypočuli sme si 29 recitátorov zo Špeciálnej základnej školy a zo Základnej školy, spolu v 5 kategóriách.

Najviac súťažiacich sa predstavilo v kategórii mladších žiakov zo Základnej školy. Porotu, ako aj všetkých prítomných, najviac zaujal štvrták Michal Kaščák, ktorý krásne a najmä originálne zarecitoval báseň „Laktibrada“ od Milana Rúfusa. Aj osobitý prednes „Lienky sedembodkovej“ od Jozefa Pavloviča v podaní piatačky Natálie Sabovej si vyslúžil veľký potlesk. Výrazný prednes vtipného textu o „Grázlikovi Gabovi“ doplnený vhodnou dramatizáciou v podaní Patrika Kováča z VIII.A bol jednoznačne najlepším v kategórii starších žiakov.

Výkony súťažiacich hodnotila porota zložená z pani učiteliek PhDr. Sereny Horváthovej, pani Mgr. Zuzany Danielovej a pani Mgr. Magdalény Schwarzovej.

V jednotlivých kategóriách boli ocenení nasledovní žiaci:

1. kategória Najmladší žiaci: 1. miesto – Jakub Tománek (3. roč)

1. miesto – Hana Chrappová (PRIP)

2. miesto – Alexandra Čapičíková (PRIP)

3. miesto – neudelené

2. kategória Mladší žiaci: 1. miesto – Natália Sabová (5. roč)

2. miesto – Laura Bučeková (5. roč)

3. miesto – neudelené

3. kategória Starší žiaci: 1. miesto – Patrik Kováč (8. roč)

2. miesto – neudelené

3. miesto – neudelené

4. kategória ZŠ – Mladší žiaci: 1. miesto – Michal Kaščák (4. roč)

2. miesto – Emma Pavlovičová (3. roč)

3. miesto – Richard Šteffek (3. roč)

5. kategória ZŠ – Starší žiaci: 1. miesto – Viktor Gonos (9. roč)

2. miesto – Kristína Csehová (9. roč)

3. miesto – Kristián Koudela (8. roč)

Víťazom gratulujeme!