dievca
chlapec

Novinky

Dôležitý oznam!


Vážení rodičia!


Vzhľadom na uplynutie adaptačného procesu detí a hlavne zvýšenú opakovanú chorobnosť detí  a pedagógov Vám oznamujeme, že

od pondelka 4.12.2023 rodičia nebudú vstupovať do priestorov školy okrem

rodičov z autistickej sekcie.

                                                                            Vedenie školy