dievca
chlapec

Novinky

Oznam termínov krajskej a celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik

OZNAM

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vám oznámiť termíny speváckych súťaží pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré budú prebiehať na našej škole do konca šk. roka 2019/2020.

 

streda 25.marec 2020 o 9.00 hod.

XV. ročník krajskej speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK

streda 27.máj 2020 o 10.00 hod.

XI. ročník celoslov. speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK

Tešíme sa na Vašu účasť