dievca
chlapec

Novinky

Krajské kolo speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti - Husľový kľúčik 2024

Husľový kľúčik 2024 – krajské kolo. Pred veľkonočnými prázdninami sme na našej škole zorganizovali tradičnú spevácku súťaž pre zdravotne znevýhodnené deti „Husľový kľúčik“. Do krajského kola sa prihlásilo 29 súťažiacich žiakov z 10 špeciálnych základných škôl bratislavského kraja.


Spevácke výkony hodnotila naša milá porota, ktorú tento rok tvorili členovia hudobnej skupiny Hergottovci: pán František Hergott, pani Michaela Hergottová a pán Milan Perný. Porotcovia mali veľmi náročnú úlohu pri rozhodovaní, preto v konečnom hodnotení ocenili v jednotlivých kategóriách viacerých súťažiacich. Pred vyhlásením výsledkov súťaže nás porotcovia potešili krátkym hudobným vystúpením, ku ktorému sa spontánne pridali všetci prítomní. V jednotlivých kategóriách boli ocenení nasledovní žiaci:

1. Mladší žiaci A-variant:

1. miesto – Simona Jánošová (SŠ Senec)
2. miesto – Sofia Struhárová (SŠ Dolinského, BA)
3. miesto – Adriana Pechová (SŠ Modra)
Špeciálna cena – Sebastián Kadet
(ŠZŠ s MŠ Nevädzova, BA)


2. Starší žiaci – A-variant:

1. miesto – Zlatko Strašifták (SŠ Dúbravská, BA)
2. miesto – Leon Benjamín Podmanický
(ŠZŠ Žehrianska, BA)
3. miesto – Adam Hvorkový (ŠŠ Senec)
Lenka Horváthová (SŠ Modra)


3. Žiaci B, C-variant a PŠ:

1. miesto – Linda Janečková (SŠ Dolinského, BA)
2. miesto – Adam Štrepka (ŠZŠ s MŠ Nevädzova, BA)
3. miesto – Filip Fabián (SŠ Dúbravská, BA)


4. Žiaci s autizmom:

1. miesto – Branislav Dvorecký (SŠI Svrčia, BA)
Angela Osuská (SŠI Svrčia, BA)
2. miesto – Oliver Oberta (SŠ Hálkova, BA)
3. miesto – Richard Hrivňák (SŠ Senec)

Ocenení žiaci boli odmenení krásnymi vecnými cenami a diplomom. Každý účastník súťaže dostal malý spomienkový darček. Víťazi jednotlivých kategórií budú náš kraj reprezentovať v júni na celoslovenskej prehliadke speváckych talentov. Všetkým zúčastneným patrí naše veľké poďakovanie za nezabudnuteľný umelecký zážitok. Tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.