dievca
chlapec

Novinky

Pozvánka, prihláška a organizačný poriadok krajského kola jarnej prehliadky prednesu poézie a prózy 2022

Záujemcovia o účasť v krajskom kole jarnej prehliadky v prednese poézie a prózy 2023 si môžu stiahnúť pozvánku, prihlášku a organizačný poriadok na nasledujúcich linkoch:

pozvánka     Prihláška     organizačný poriadok