dievca
chlapec

Novinky

Pozvánka, prihláška a organizačný poriadok na krajské kolo jarnej prehliadky v prednese poézie a prózy 2019

Záujemci o účasť na krajskom kole jarnej prehliadky v prednese poézie a prózy 2019, si môžu stiahnúť pozvánku, prihlášku a organizačný poriadok na nasledujúcich linkoch:

pozvánka     prihláška     organizačný poriadok