dievca
chlapec

Novinky

Novoročné prianie

Milí rodičia, deti a žiaci,

pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti a pohody, šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu vám všetkým v novom roku 2023 želá

                                                                                     vedenie školy a zamestnanci