dievca
chlapec

Novinky

Novoročný vinš

Milí rodičia!

 Nový rok 2020 nech je pre Vás a Vašich blízkych ešte lepší, šťastnejší a bohatši.
 Nech je každý nový deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a úspechom.
 Nech sa Vám vo všetkom darí a láska a šťastie prebýva vo Vašom dome a rodine.
 
 Milena Štrbáková a zamestnanci školy