dievca
chlapec

Novinky

Zdravý úsmev

Vo štvrtok 13. februára 2020 mali žiaci B a C variantu šk. akciu „Zdravý úsmev“. Zopakovali a rozšírili si svoje poznatky z oblasti dentálnej hygieny a prevencie.

Prostredníctvom hravých aktivít a obrázkov získali aj nové vedomosti o stavbe zubov, správnej technike čistenia chrupu, zdravej a nezdravej výžive pre naše zuby. Vysvetlili sme si tiež dôležitosť preventívnych prehliadok a prácu zubárov. Akciu sme ukončili vychádzkou do zdravotného strediska v Dúbravke, aby sme videli, ako to u zubára vlastne vyzerá.