dievca
chlapec

Novinky

Dôležitý oznam!!!

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že predpokladaná prevádzka školy bude dňa 18.1.2021. Tento termín je však podmienený priaznivejšou pandemickou situáciou. V čase od 11.1.20201 do 15.1.2021 sa deti a žiaci našej školy (ŠMŠ, ŠZŠ, PŠ, ZŠ)                                                                             budú vzdelávať dištančne.

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

Za porozumenie ďakujeme. 

 

                                                                                                        PhDr. Milena Štrbáková

                                                                                                            riaditeľka školy