dievca
chlapec

Novinky

Dôležitý oznam!!!

 

Milí rodičia žiakov šiesteho až deviateho ročníka!

Vzhľadom na to, že pri predbežnom záujme v jednotlivých ročníkoch bol veľmi nízky (až nulový) záujem o nástup žiakov do školy, je táto prevádzka nerentabilná. Tieto ročníky sa budú aj naďalej vzdelávať dištančne (domáce vzdelávanie).

Zároveň sme boli nútení zabezpečiť prestavbu výdajne stravy, kde sa vyskytli nepredvídateľné prekážky. Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce nedokážeme zabezpečiť stravovanie žiakov v školskej jedálni.

Keď sa nám podarí výdajňu stravy dobudovať, umožníme žiakom šiesteho až deviateho ročníka nástup do školy, o čom budete včas informovaní.

V prípade, že sa do školy nenastúpi, prostredníctvom Vašich triednych učiteľov budete oboznámení s termínom odovzdávania učebníc a vysvedčení.

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Milena Štrbáková

riaditeľka