dievca
chlapec

Novinky

Čestné prehlásenie

Milí rodičia, 

Na nižšie uvedenom linku si môžete stiahnúť čestné prehlásenie, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať pri nástupe dieťaťa / žiaka do materskej školy / školy spolu aj s kópiou negatívneho testu, resp. potvrdením o prekonaní ochorenia covid - 19.

                                                                                                  čestné prehlásenie k 8.2.2021