dievca
chlapec

Novinky

Poďakovanie

 Vedenie Spojenej školy Dolinského 1, Bratislava – Dúbravka zo srdca ďakuje organizátorom súťaže AZ - pneu Vertical (Dúbravský beh na kobylu), konkrétne Občianskemu združeniu „Beh si ty, o.z.“ a mestskej časti Dúbravka a hlavne generálnemu partnerovi AZ – pneu za finančný dar v hodnote 1200,-Eur, ktorý venovali žiakom našej školy.

Želáme generálnemu partnerovi AZ – pneu a organizátorom súťaže ešte veľa takýchto pekných akcií a nech sa im darí v pracovnom aj osobnom živote.

Veľa štastia