dievca
chlapec

Novinky

Husľový kľúčik 2023

 

Dňa 7. júna 2023 sme na našej škole, po trojročnej vynútenej prestávke, zorganizovaliXI. ročník obľúbenej celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti „Husľový kľúčik“. Privítali sme celkom 48 žiakov z 22 škôl z celého Slovenska.

Po úvodnom príhovore pani riaditeľky PhDr. Mileny Štrbákovej a krátkom vystúpení našich najmladších speváčikov z materskej školy, súťažili žiaci v štyroch kategóriách. Bohužiaľ sa tento rok do súťaže v kategórii Spevácke zbory prihlásil len jeden súbor a to Čarohlások z Dolného Kubína, ktorý vystúpil na záver prehliadky najlepších spevákov.

Naše pozvanie do poroty prijali páni Denis Lacho, Noro Meszároš, Dušan Giertl a predsedom poroty bol pán Ján Berky Mrenica. Vypočuli sme si pestrú zmes ľudových i moderných piesní. Výkony súťažiacich boli excelentné, porotcovia mali náročnú úlohu pri výbere tých najlepších z najlepších. Ocenili nasledovných žiakov:

I. kategória Žiaci s autizmom

 1. miesto - Angela Osuská (SŠI BA – Svrčia)

 2. miesto - Valentína Slovinková (SŠ Košice)

 3. miesto – Patrik Košťál (ŠZŠ Skalica)

II. kategória Mladší žiaci A-variant

 1. miesto – Branislav Dvorecký (SŠI BA – Svrčia)

 2. miesto – Daniela Tomašechová (SŠ Myjava)

 3. miesto – Vivien Kičková (SŠ Senica)

III. kategória Žiaci B, C-variant + Praktická škola

 1. miesto – Linda Janečková (SŠ BA – Dolinského)

 2. miesto – Daniela Hrnková (SŠI Nitra)

 3. miesto – Samuel Samko (ŠZŠ Detva)

IV. kategória Starší žiaci A-variant

 1. miesto – Mária Berkyová (ŠZŠ Detva)

 2. miesto – Juraj Kačány (SŠ Nové Mesto nad Váhom)

 3. miesto – Sofia Sedláková (SŠ BA – Dolinského)

V. kategória Spevácke zbory

Čarohlások (ŠZŠ Dolný Kubín)

 

Za absolútneho víťaza porotcovia jednohlasne zvolili Branislava Dvoreckého, ktorý zaspieval známu pieseň od skupiny Elán, pričom sa sám doprevádzal na klavíri. V kategórii Starších žiakov jednoznačne zaujala svojim spevom Mária Berkyová.

Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení krásnymi vecnými cenami a každý účastník súťaže dostal aj praktické spomienkové darčeky. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom za nezabudnuteľný umelecký zážitok a krásny deň v obklopení nádherných melódií.

Je pre nás cťou a potešením, že sa nám spoločne podarilo znovuobnoviť celoslovenskú prehliadku najlepších speváckych talentov. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.